skip to Main Content

מדיניות פרטיות עבור מוזיאון ישראל, ירושלים

אתר החנות המקוונת של מוזיאון ישראל (להלן: “האתר”) מתייחס בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר, והוא מחויב לשמור עליה. גלישה באתר, או כל שימוש אחר בו, כפופה למדינות פרטיות זו ומעידה על הסכמתך לה. האתר מנוהל על ידי חברת מוצרי מוזאון ישראל בע”מ, ח.פ. 511136954 מרחוב דרך רופין 11, ירושלים (להלן: “החברה”). 

מטרתה של מדיניות פרטיות זו היא ליידע ולתאר את המידע שהחברה אוספת בעת השימוש באתר, את השימושים שתעשה בו, וכן את זכויותיך בקשר עם המידע. 

אם יש לך שאלות נוספות או שאתה זקוק למידע נוסף על מדיניות הפרטיות שלנו, אל תהסס לפנות אלינו לכתובת הדוא”ל המפורטת בהמשך מסמך זה.

מדיניות פרטיות זו חלה רק על פעילויות המקוונות שלנו והיא תקפה למבקרים באתר. מדיניות זו כתובה בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, היא מיועדת לנשים ולגברים כאחד. 

המידע שאנו אוספים

כיצד אנו משתמשים במידע שלך

מסירת מידע לצדדים שלישיים

קבצי יומן

עוגיות (Cookies)

מידע לילדים

שינויים במדיניות הפרטיות

Back To Top